top of page

Cookie- & Privatlivspolitik

Cookiepolitik

 

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og til at analysere vores trafik. Vi deler ikke oplysninger om din brug af vores website med andre.

 

Ved at klikke ACCEPTER og gå videre på hjemmesiden giver du samtykke til brugen af de valgte cookies.

 

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. Det er ofte informationer, der er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere (tekniske/nødvendige cookies). Det kan også være cookies til brug for statistik og analyse af dine interesser på vores hjemmeside.

 

Det kræver samtykke fra dig.

 

En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

 

Alle kan afvise cookies via computerens browser indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om, hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Privatlivspolitik

1. Formål

 1. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan digitalbalance.dk behandler dine persondata.

2. Kontaktoplysninger

1.. digitalbalance.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen

2. Kontaktoplysninger:

digitalbalance.dk (RETHNK)

Hillerødgade 30A 1. sal
2200 København N

CVR: 35654003
Tlf: +45 1617n 8887
Mail: info@digitalbalance.dk
Web: digitalbalance.dk.dk

3. Hvem indhentes der data fra?

 1. Vi indhenter kun data fra vores kunder ifm. indgåelse af aftaler og/eller hvis man tilmelder sig vores Nyhedsbrev.

4. Hvilke data indsamles?

 1. Vi behandler persondata om kunder, herunder parter, som kunden selv aktivt har givet til, herunder kontaktoplysninger.

 2. Vi behandler kontaktoplysninger på relevante samarbejdspartnere i arbejdsøjemed.

 3.  Persondata, der behandles i denne sammenhæng, omfatter: Navn, mailadresse, telefonnummer, tilknyttet organisation, afdeling og titel.

5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

 1. Formålet med indsamling og behandling af persondata er at kunne udføre konkrete arbejdsopgaver for kunder samt til bogføring. Oplysningerne benyttes udelukkende til løsning af de med kunden aftalte opgaver.

 

6. Opbevaring

 1. Persondata opbevares i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes eller anonymiseres, når den ikke længere er nødvendig for vores arbejde eller for at opfylde bogføringslovgivningen.

 2. Persondata slettes eller anonymiseres fem år efter kontraktophør med en given kunde.

7. Videregivelse af oplysninger

 1. Vi videregiver udelukkende persondata til tredjeparter i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

 2. Vi kan videregive oplysninger, hvis vi er forpligtet til det for at overholde en retslig forpligtelse. Det kan fx være efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret.

 3. Vi benytter tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne, herunder serverhosting, databasehåndtering, e-mail klient, systemvedligeholdelse og nyhedsbrevsudsendelse. Disse samarbejdspartnere får adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for, at de kan levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnere vil være kontraktligt forpligtede til at behandle alle data fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet, end hvad der er kontraktligt aftalt.

 4. I fald at vi videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer vi, at denne overholder lovgivningens krav på området.

8. Sikkerhed

 1. Vi beskytter dine persondata og har interne instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod, at de bliver uautoriseret ændret, samt at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 2. Vi har fastlagte regler for, hvilke af vores medarbejder, som har adgang til at behandle persondata.

 3. I tilfælde af et sikkerhedsbrud med høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller andre væsentlige konsekvenser vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.

 

9. Dine rettigheder

 1. Generelt

  1. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet – eller gøre indsigelse mod vores databehandling, vil vi undersøge, om det er muligt og vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.

  2. Vi behandler udelukkende dine persondata, hvis der er tale om legitim interesse. Det betyder, at der er tale om persondata, som er nødvendige for at kunne yde en aftalt ydelse for vores kunder, samt i forbindelse med ansættelsesforhold.

 2. Adgang til dine persondata

  1. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe dine data opbevares, og hvem der modtager data om dig, hvis det videregives til tredjeparter.

  2. Du kan ved anmodning få adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og rettigheder.

 3. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig. Kontaktinformationer findes under punkt 2.

  1. Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

  2. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Det skal ske ved personlig henvendelse (se punkt 2), hvor du oplyser, hvilke unøjagtigheder der er tale om, og hvordan de skal rettes.

  3. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

 4. Hvis du er kunde hos os, har vi pligt til at beholde relevant persondata i fem år efter afsluttet kontrakt i henhold til gældende bogføringsregler. Herefter vil dine persondata blive slettet eller anonymiseret.

 5. Når du henvender dig, undersøger vi, om betingelserne for at få rettet eller slettet dine persondata er opfyldt og handler herefter hurtigst muligt.

 6. Ret til indsigelse mod opbevaring og udlevering af data

  1. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod videregivelse af dine data. Det gøres ved at kontakte os direkte (se punkt 2). Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

  2. Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed, samt den data, der måtte være indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.​

Denne cookie- og privatlivspolitik er opdateret den 5. december 2023.

bottom of page